preklady Bratislava
Kontaktujte geodetickú kanceláriu 0904 939 496

Geodetické práce v Žiline

Kompletná ponuka geodetických prác nielen pre zákazníkov v Žiline

Geodetické práce realizované našou spoločnosťou zahŕňajú:

• geometrické plány
• vytyčovacie práce
• inžinierska geodézia
• vyhotovenie mapových podkladov k projektu stavby

Disponujeme totálnou stanicou SOKKIA SET530RK3 a GNSS-RTK prístrojom LEICA GPS 900CS.

Vzhľadom k rozdielnosti jednotlivých prípadov z hľadiska ich rozsahu, lokality, náročnosti spracovania, je možné u nás dohodnúť individuálne ceny pre jednotlivé práce.

Disponujeme najmodernejšími geodetickými prístrojmi.